ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Appoploo

Ταυτότητα της επιχείρησης

To Appoploo είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα διαχείρισης ταξιδιού με σκάφη αναψυχής. Σκοπός του Appoploo είναι να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται σε ένα σκάφος αναψυχής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να τις επιλύσει μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών τις οποίες ενσωματώνει με στόχο την ασφαλή και άνετη πλοήγηση.

Η φιλοσοφία του Appoploo έχει το σκάφος στο επίκεντρο, δίνοντας τη δυνατότητα στον ταξιδιώτη να αλληλοεπιδράσει με υπηρεσίες που τον αφορούν, άμεσα και από κάθε σημείο της διαδρομής.

Η καινοτομία που εισάγει το Appoploo βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες τόσο από το ίδιο το σκάφος (θέση, συνθήκες, εικόνα) όσο και από άλλες πηγές δεδομένων όπως μετεωρολογικές συνθήκες, κυκλοφορία σκαφών στην περιοχή ή κοντινά σημεία εξυπηρέτησης, και τις παρουσιάζει μέσω κατάλληλων λειτουργιών στο χρήστη  ώστε αυτός να μπορεί να τις αξιοποιήσει εύκολα και γρήγορα.

Το Appoploo δεν απαιτεί καμία ειδική υποδομή και απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες που εξυπηρετούν σκάφη αναψυχής (γραφεία ναύλωσης, ναυτικοί όμιλοι, μαρίνες, εταιρείες τεχνικής υποστήριξης κλπ.) αλλά και μεμονωμένους χρήστες που επιθυμούν ένα δυναμικό εργαλείο πλοήγησης.

Ομάδα

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση