ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Philanthropoli

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η Philanthropoli είναι ένα charity portal που έχει ως στόχο να αποτελέσει το μέσο επίλυσης αναγκών για Μ.Κ.Ο. αλλά και συνανθρώπων μας.

 Στην ουσία η Philanthropoli λειτουργεί σαν ένα εργαλείο νέων, προβολής και ανεύρεσης πόρων για φιλανθρωπικές οργανώσεις και συμπολίτες μας. Ακόμα,απλουστεύει την διαδικασία της προσφοράς, και παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες, οι οποίες θα ενώσουν τις εταιρίες και τους χρήστες με το φιλανθρωπικό έργο.

Σαν όραμα έχουμε την ενίσχυση της φιλανθρωπίας και την προώθηση της συνείδησης ότι η φιλανθρωπία πρέπει να είναι μια καθημερινή ενασχόληση για όλους, ανεξάρτητα με το βαθμό στον οποίο μπορούν να συνεισφέρουν.   Σκοπός μας είναι να έχουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην συγκεντρωτική ενημέρωση του κοινού σε θέματα αλληλεγγύης, αλλά και έναν ουσιαστικό  στην επίλυση των αναγκών Μ.Κ.Ο. και συμπολιτών μας. 

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση