ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

NESER.ICE

Ταυτότητα της επιχείρησης

Σύστημα  κατώτατων εκπομπών αερίων ρύπων και μείωσης κατανάλωσης καυσίμου, σε μηχανές εσωτερικής καύσης.

Το ΝΕSER είναι ένα καινοτόμο σύστημα, που απευθύνεται σε όλες τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Είναι σε μεγάλο βαθμό φιλικότερο προς το περιβάλλον, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα παρόμοια συστήματα. Προσφέρει, ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου και τον τρόπο λειτουργίας του κινητήρα, μια σημαντική μείωση κατανάλωσης του καυσίμου της τάξεως του 40%, με ταυτόχρονη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων της τάξεως του 70%.

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα και απευθύνεται στις πρωτογενείς μεθόδους αντιμετώπισης ρύπων (εντός του θαλάμου) και όχι στις δευτερογενείς μεθόδους, που είναι η επεξεργασία (catalyst - scrubber - filter diesel dpf) από τα κατάλοιπα στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων. Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε καινούργιες μηχανές στη γραμμή παραγωγής τους, όσο και μετά την παραγωγή. Προσφέρεται για κινητήρες αυτοκινήτων, θαλάσσης ,βιομηχανίας, τρένα, μεγάλα κτίρια και νησιά. Η εφαρμογή του συστήματος N.E.S.E.R. επιφέρει σημαντικά οφέλη, στο περιβάλλον, στην υγεία των ανθρώπων, αλλά και στην οικονομία.

Το σύστημα N.E.S.E.R, είναι η Ελληνική απάντηση στον κλάδο της αντιρύπανσης.

Δημόσια έγγραφα

  • 778b1bed3a3c6d6decdf782825 Μαρτίου 2017, Ανδρέας Σερλιδάκης
  • c51226a9717936a789b89e7625 Μαρτίου 2017, Ανδρέας Σερλιδάκης
  • d6955b55c3f28b6c04e7417225 Μαρτίου 2017, Ανδρέας Σερλιδάκης

Νέα - Ανακοινώσεις

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση