ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

NESER

Ταυτότητα της επιχείρησης

Σύστημα  κατώτατων εκπομπών αερίων ρύπων και μείωσης κατανάλωσης καυσίμου, σε μηχανές εσωτερικής καύσης.

Το ΝΕSER είναι ένα καινοτόμο σύστημα, που απευθύνεται σε όλες τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Είναι σε μεγάλο βαθμό φιλικότερο προς το περιβάλλον, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα παρόμοια συστήματα αντιμετώπισης ρύπων.  Προσφέρει, ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου και τον τρόπο λειτουργίας του κινητήρα, μια σημαντική μείωση κατανάλωσης καυσίμου που αγγίζει το 40% ανάλογα με το είδος του κινητήρα, με ταυτόχρονη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων που αγγίζει το 70%.

Δημόσια έγγραφα

  • Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσυτεχνίας26 Οκτωβρίου 2020, Ανδρέας Σερλιδάκης
  • NESER Presentation26 Οκτωβρίου 2020, Ανδρέας Σερλιδάκης
  • NESER English26 Οκτωβρίου 2020, Ανδρέας Σερλιδάκης
  • NESER Ελληνικά26 Οκτωβρίου 2020, Ανδρέας Σερλιδάκης

Νέα - Ανακοινώσεις

  • 20ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 17

    Έκδοση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσυτεχνίας.

    Η NESER Engineering έλαβε το Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσυτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.  Επόμενα βήματα, αναμονή για το Διεθνή Δίπλωμα Ευρεσυτεχνίας και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων από την Horiba.