ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

NESER

Ταυτότητα της επιχείρησης

Σύστημα  κατώτατων εκπομπών αερίων ρύπων και μείωσης κατανάλωσης καυσίμου, σε μηχανές εσωτερικής καύσης.

Το ΝΕSER είναι ένα καινοτόμο σύστημα, που απευθύνεται σε όλες τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Είναι σε μεγάλο βαθμό φιλικότερο προς το περιβάλλον, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα παρόμοια συστήματα αντιμετώπισης ρύπων.  Προσφέρει, ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου και τον τρόπο λειτουργίας του κινητήρα, μια σημαντική μείωση κατανάλωσης καυσίμου που αγγίζει το 40% ανάλογα με το είδος του κινητήρα, με ταυτόχρονη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων που αγγίζει το 70%.

Δημόσια έγγραφα

  • Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσυτεχνίας10 Αυγούστου 2022, Ανδρέας Σερλιδάκης
  • NESER Presentation10 Αυγούστου 2022, Ανδρέας Σερλιδάκης
  • NESER English10 Αυγούστου 2022, Ανδρέας Σερλιδάκης
  • NESER Ελληνικά10 Αυγούστου 2022, Ανδρέας Σερλιδάκης

Νέα - Ανακοινώσεις

  • 20ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 17

    Έκδοση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσυτεχνίας.

    Η NESER Engineering έλαβε το Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσυτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.  Επόμενα βήματα, αναμονή για το Διεθνή Δίπλωμα Ευρεσυτεχνίας και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων από την Horiba.