ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

NESER

Ταυτότητα της επιχείρησης

Σύστημα  κατώτατων εκπομπών αερίων ρύπων και μείωσης κατανάλωσης καυσίμου, σε μηχανές εσωτερικής καύσης.

Το ΝΕSER είναι ένα καινοτόμο σύστημα, που απευθύνεται σε όλες τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Είναι σε μεγάλο βαθμό φιλικότερο προς το περιβάλλον, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα παρόμοια συστήματα αντιμετώπισης ρύπων.  Προσφέρει, ανεξάρτητα από το είδος του καυσίμου και τον τρόπο λειτουργίας του κινητήρα, μια σημαντική μείωση κατανάλωσης καυσίμου που αγγίζει το 40% ανάλογα με το είδος του κινητήρα, με ταυτόχρονη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων που αγγίζει το 70%.

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα και απευθύνεται στις πρωτογενείς μεθόδους αντιμετώπισης ρύπων (εντός του θαλάμου) και όχι στις δευτερογενείς μεθόδους, που είναι η επεξεργασία (catalyst - scrubber - filter diesel dpf) από τα κατάλοιπα στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων. Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε καινούργιες μηχανές στη γραμμή παραγωγής τους, όσο και μετά την παραγωγή. Προσφέρεται για κινητήρες αυτοκινήτων, βιομηχανίας, ναυτιλίας, τρένα, μεγάλα κτίρια και νησιά. Η εφαρμογή του συστήματος N.E.S.E.R. επιφέρει σημαντικά οφέλη, στο περιβάλλον, στην υγεία των ανθρώπων, αλλά και στην οικονομία.

Το καινοτόμο σύστημα NESER, μπορεί να επιφέρει τις αλλαγές που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας με ευρωπαϊκή οδηγία για το 2020 - 2050 σήμερα.

Δημόσια έγγραφα

  • NESER Intro25 Απριλίου 2017, Ανδρέας Σερλιδάκης
  • NESER Presentation25 Απριλίου 2017, Ανδρέας Σερλιδάκης

Νέα - Ανακοινώσεις

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση