ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Nable Solutions

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η Nable Solutions είναι μια βραβευμένη startup, ασχολούμαστε με την ανάπτυξη λογισμικού και σκοπός μας είναι να παρέχουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Με βάση αυτή την κατεύθυνση αναπτύξαμε την υπηρεσία "Assistant", μια λύση λογισμικού που έχει στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία βιώνουν τον κόσμο. Μέσω της "Assistant" στόχος μας είναι να παρέχουμε στα άτομα αυτά μια ολοκληρωμένη βοήθεια "εν κινήσει", που θα βελτιώνει την καθημερινότητά τους, βοηθώντας τους να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, απομακρύνοντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και διασφαλίζοντας ότι απολαμβάνουν τα ίδια πρότυπα ποιότητας και ισότητας όπως όλοι. 

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση