ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Nable Solutions

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η Nable AMEA δραστηριοποιείται στο χώρο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού για κινητές συσκευές (mobile applications) και υπηρεσίες διαδικτύου. Ιδιαίτερα η επιχείρηση στοχεύει στην αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας στον τομέα της ιατρικής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και άλλων ευπαθών ομάδων.

Με την ανάπτυξη των mobile εφαρμογών μας στοχεύουμε να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και κοινωνική συμμετοχή. Φιλοσοφία της επιχείρησης είναι οι mobile εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα δημιουργούμε να παρέχονται δωρεάν στα ΑμεΑ και τις υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες, ταυτόχρονα όμως θα δίνουμε ένα πρόσθετη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες προς όφελος της κάθε εταιρείας.

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση