ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

manDATAry

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η mandatary είναι μια εταιρεία λογισμικού με αντικείμενο την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τομείς της ιατρικής πληροφορικής και της βιοπληροφορικής. Πρωταρχικός στόχος μας είναι η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών που αφορούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα ώστε να υποστηρίξουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ κλινικών και ασθενών, καθώς και τις καθημερινές πρακτικές τους.

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση