ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Echo1

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η συσκευή Echo1 αναπτύσσεται από την ομάδα Studio Inceptica και αποτελεί ένα αναγνώστη μουσικών κειμένων για άτομα μειωμένης όρασης. Για την απόδοση των κειμένων, εκμεταλλεύεται την μουσική έκφανση της γραφής Braille και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στην προσπάθεια των ατόμων αυτών να ασχοληθούν με τη μουσική. Για περισσότερες πληροφορίες στο https://echo1.studioinceptica.com

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση