ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Timejack

Ταυτότητα της επιχείρησης

Το Timejack είναι μια web εφαρμογή, η οποία έχει στόχο να εξαλείψει καθολικά το πρόβλημα των ουρών αναμονής. Αυτό το πετυχαίνει μέσω ενός αλγορίθμου διαχείρησης ουρών. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, να ενημερωθούν για το μέσο χρόνο αναμονής εκείνη τη στιγμή, και να κρατήσουν τη θέσου τους στην ψηφιακή ουρά, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Τέλος λίγο πριν έρθει η σειρά τους, η εφαρμογή τους ειδοποιεί ώστε να προβούν στο κατάστημα για εξυπηρέτηση.

Δημόσια έγγραφα

  • Promotional Material3 Δεκεμβρίου 2022, Αναστάσης Μπλέτσης
    • 4c3ac5599a26e503b03bfd3e3 Δεκεμβρίου 2022, Αναστάσης Μπλέτσης
    • 260019d3ac2350b1994e79153 Δεκεμβρίου 2022, Αναστάσης Μπλέτσης
    • 8410ac44832e4c16346394123 Δεκεμβρίου 2022, Αναστάσης Μπλέτσης

Νέα - Ανακοινώσεις

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση