ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Ticketseller

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η μεγάλη ανάπτυξη πριν την πανδημία της Covid-19 της Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας και ο Ιατρικός Τουρισμός αλλά και οι αλλαγές που έφερε η πανδημία, δημιουργεί πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες και διαμορφώνει ευνοϊκές συνθήκες για την είσοδο και διεκδίκηση με επιτυχία μιας θέση στο χώρο αυτό από την TicketSeller. Για το σκοπό αυτό η TicketSeller διαθέτει ήδη ένα δίκτυο Ανεξάρτητων ταξιδιωτικών πρακτόρων και είναι έτοιμη να αξιοποιήσει την ευκαιρία του υφιστάμενου περιορισμένου ανταγωνισμού με αρχικό στόχο την παροχή ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του Ιατρικού και του Θεαματικού Τουρισμού τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά.  Οι B2C πελάτες της TicketSeller ανήκουν σε 4 βασικές κατηγορίες και οι B2B πελάτες μας είναι ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, γιατροί, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, δήμοι κτλ. Η TicketSeller προσδοκά να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στην αγορά-στόχο και υπόσχεται να καλύψει με τις εξειδικευμένες και διαφοροποιημένες υπηρεσίες που θα προσδίδουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες της. Η TicketSeller επιδιώκει να δημιουργήσει αμοιβαία επωφελείς σταθερές σχέσεις με παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ταξίδια και ιατρικά συνέδρια, ιατρικά κέντρα και κλινικές, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και θα κάνει γνωστές τις υπηρεσίες της και την ποιότητα των προσφορών της στο κοινό μέσα από το δίκτυο των ανεξάρτητων ταξιδιωτικών πρακτόρων καθώς και με τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και άλλες πηγές βιομηχανικών πληροφοριών. Θα προβεί επίσης σε μια καινοτόμα εκστρατεία μάρκετινγκ και θα διοργανώσει ένα μεγάλο άνοιγμα γνωριμίας και προώθησης, μέσω του Διαδικτύου και μέσα από συνεργασίες με Influencers. Παράλληλα οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι Ανεξάρτητοι ταξιδιωτικοί πράκτορες της TicketSeller θα είναι φορείς προώθησης σε τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες και συλλόγους με τη συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες του κλάδου. Θα χρησιμοποιηθούν κλασσικά κανάλια επικοινωνίας μαζί με νέα ψηφιακά κανάλια. Στόχος της TicketSeller είναι να αναπτύξει μια προσωπική σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της μέσα από το δίκτυο των ανεξάρτητων ταξιδιωτικών πρακτόρων της.  

Μπορείτε να μας επισκεφθείτε και να μάθετε περισσότερα εδώ https://ticketseller.gr και στο Facebook https://www.facebook.com/ticketseller.gr/

Δημόσια έγγραφα

  • EOT License17 Σεπτεμβρίου 2021, Έλενα Γιώτη
  • Έγγραφα17 Σεπτεμβρίου 2021, Γιάννης Μηλάτος

    Νέα - Ανακοινώσεις