ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Big Blue - The Data Academy

Ταυτότητα της επιχείρησης

H Big Blue Data Academy (https:\\bigblue.academy) οργανώνει ταχύρυθμα εκπαιδευτικά προγράμματα (Bootcamps) και σύντομα εταιρικά μαθήματα στον τομέα Επιστήμης των Δεδομένων για ιδιώτες και εταιρείες αναλόγως.

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις