ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Kerketia

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η Kerketia προσφέρει Outsourcing Virtual Administrative & Support Services για την στήριξη και ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δράσεων. Το πλαίσιο των αλλαγών που επέφερε η πανδημική κρίση διαμόρφωσε τον τρόπο που επικοινωνούμε και εργαζόμαστε & έδωσε ώθηση στη χρήση και ανάπτυξη της τεχνολογίας στο επιχειρηματικό & εργασιακό περιβάλλον. 

Στόχος της Kerketia είναι: Να είμαστε ο Νο1 συνεργάτης σε όλες τις επιχειρήσεις & τις εμπορικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας την καθημερινή τους δουλειά. 

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση