ΘΕΑ

Περιεχόμενα

ATHENS STARTUP AWARDS: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΒΕΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε στις 6 Μαρτίου, 2017

Το ΕΒΕΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσουν, τα­ Βραβεία ATHENS STARTUP AWARDS για Καινοτόμες Νεοφυείς Επιχειρήσεις. Οι υποψήφιες προς βράβευση νεοφυείς επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να προσκομίσουν δικαιολογητικά ή τεκμηριωμένη σχετική επιχειρηματολογία βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται επαρκώς ο καινοτομικός χαρακτήρας των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών τους. Τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες οφείλουν να διαφοροποιούνται, ουσιαστικά, από άλλα ομοειδή που κυκλοφορούν ή κυκλοφορούσαν στο παρελθόν. Πέραν αυτών, θα συνεκτιμηθεί εάν και κατά πόσο καλύπτουν νέες ανάγκες καθώς και η εξαγωγική προοπτική και η εξωστρέφεια τους. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους, μέχρι και την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, στο www.THEAthensincube.gr και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 8ος όροφος), υπεύθυνη κα Χ. Κουντουριώτη τηλ. 211-1036905, email:­ info@theathensincube.gr