ΘΕΑ

Περιεχόμενα

ΟΒΙ: Νέα Ενημέρωση - 4η Βράβευση Ελλήνων Εφευρετών

Δημοσιεύτηκε στις 13 Νοεμβρίου, 2020

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στη Βράβευση Εφευρετών και διεύρυνση δυνατότητας συμμετοχής

Ο ΟΒΙ με στόχο να βοηθήσει περισσότερους εφευρέτες να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό Βράβευσης­ Εφευρετών, κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω πανδημίας,­

παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020.

­Επιπλέον, ο Οργανισμός­διευρύνει τη δυνατότητα συμμετοχής, καθώς καλεί να συμμετάσχουν και οι εφευρέτες οι αιτήσεις των οποίων έχουν δημοσιευθεί ή τα διπλώματα έχουν χορηγηθεί μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

­Οι λοιποί όροι συμμετοχής παραμένουν ως έχουν.

Δείτε τη σημερινή ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΒΙ

­

Βίβιαν Μακρή

Επικοινωνιολόγος (ΜΑ)

Τμήμα Επικοινωνίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)­

Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλ. 210 6183618,­­­mob: 6944636832, fax 210 6183530

mpara@obi.gr­l­Skypevivimakri76 /­www.obi.gr

­