ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εξαγωγικής Δυναμικής Καινοτόμων Τεχνολογικών Επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε στις 16 Νοεμβρίου, 2020

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή εκδήλωση (live event) παρουσίασης ενός νέου Προγράμματος με τίτλο­­ ­“Thriving in the Storm”­­ ­για την Ενίσχυση της Εξαγωγικής Δυναμικής καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό US-MAC, που δραστηριοποιείται στη Silicon Valley (US Market Access Center,­(https://usmarketaccess.com/track-record).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες τεχνολογικές επιχειρήσεις που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στις ΗΠΑ και ευρύτερα σε διεθνείς αγορές. Στόχος του είναι η εκπαίδευση των επιχειρήσεων από τα στελέχη του οικοσυστήματος της Silicon Valley και η ενίσχυση της εξαγωγικής τους ικανότητας. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά και υποστηρίζεται οργανωτικά και οικονομικά από την Enterprise Greece.

Στον πρώτο κύκλο του, 12 ελληνικές επιχειρήσεις,­ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας θα συμμετέχουν σε ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα 20 ωρών, ενίσχυσης της εξαγωγικής τους ικανότητας από στελέχη του οικοσυστήματος της Silicon Valley, οι οποίες θα κληθούν να καταβάλουν ένα μέρος του κόστους συμμετοχής στο πρόγραμμα που ανέρχεται στη συμβολική τιμή των 150 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η διαδικασία αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανοίγει στις 19/11/2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/11/2020.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή εκδήλωση­­ ­“Thriving in the Storm”­­ ­την­Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020­και ώρα­17:30, που θα διοργανώσει η Enterprise Greece, προκειμένου να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον πρώτο του κύκλο.
Την αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος θα πραγματοποιήσουν οι Co-CEOs του Οργανισμού US-MAC (US Market Access Center).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην­ ­­
συνημμένη πρόσκληση­­ ­και στο­­ ­πρόγραμμα της εκδήλωσης.

H εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αγγλική

109 Vasilissis Sophias Ave. | 115 21 Athens, Greece

­

Office:­­­+30 210 335 5752­|­Mobile:­­­+30 6937 118 074

­

­

­

­

­