ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Διαδικτυακό σεμινάριο "Business and Human Rights Developments in Greece"

Δημοσιεύτηκε στις 11 Ιανουαρίου, 2021
Διαδικτυακό σεμινάριο "Business and Human Rights Developments in Greece" το οποίο θα λάβει χώρα την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα Ελλάδας 14.00-15.30.
Το σεμινάριο συνδιοργανώνεται από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου NOVA της Λισαβόνας και το British Institute of International and Comparative Law στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων «Business and Human Rights Developments in Southern Europe», με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι οι θεσμικές και νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα όσον αφορά τη λογοδοσία των επιχειρήσεων για θέματα που άπτονται ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται σε πολλές χώρες για την προώθηση θεσμικών παρεμβάσεων αναφορικά με τη ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο την πρόληψη και αποφυγή παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας, επιχειρείται να διερευνηθεί κατά πόσον οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται επαρκείς για μια συνολική στροφή προς τη διασφάλιση της Υπεύθυνης Εταιρικής Συμπεριφοράς.
Μάθετε περισσότερα και εγγραφείτε στο σεμινάριο