ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19

Δημοσιεύτηκε στις 18 Ιανουαρίου, 2021

Ημερομηνία Έκδοσης: 13/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/01/2021 08:00­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/01/2021 και ώρα 14:00­­
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 139

Προϋπολογισμός: 60.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».­

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών /καινοτόμων επιχειρήσεων (στο πλαίσιο της RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece" υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID19 (στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί), με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης). Σκοπός είναι να ενισχυθούν οικονομικά, ώστε να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας -η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου COVID-19- και να παραμείνουν βιώσιμες οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ένα δυναμικό και πολλά υποσχόμενο τμήμα της ελληνικής οικονομίας, με προσανατολισμό προς την Καινοτομία ή/και την Έρευνα, με υψηλό θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη καθώς και στη μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, ενώ παράλληλα να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με Δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία θα έχει την αρμοδιότητα για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στους ωφελούμενους.

Πληροφορίες: Νικολέττα Αναστασοπούλου, 2131503646, e-mail:­nanastasopoulou@mou.gr

­