ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Invitation to a Public Online Discussion on Climate Framework Law in Greece

Δημοσιεύτηκε στις 8 Απριλίου, 2021

The Institute for Sustainable Development of the European Public Law Organization, as an International Organization with Permanent Observer status at the United Nations General Assembly, launches the discussion on the Climate Framework Law in Greece on the way to COP26 this Thursday, April 8, at 4pm EEST with the participation of the following distinguished experts:

Spyros Kouvelis, Director, Institute for Sustainable Development

Professor Emmanuella Doussis, School of Economics and Political Sciences, University of Athens

Nikos Mantzaris, Senior Policy Analyst & Partner at The Green Tank

Professor Glykeria Siouti, Law School, University of Athens

Τhe weblink for the registration is

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ghyH2sYzQFyfE55_fJP2bg

Στο πλαίσιο των διαδικτυακών συζητήσεων υπό τον τίτλο SDGs Discussion Series, το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, ως Διεθνής Οργανισμός με καθεστώς Μόνιμου Παρατηρητή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ξεκινά την πρώτη συζήτηση για τον Κλιματικό Νόμο-Πλαίσιο για την Ελλάδα την Πέμπτη 8 Απριλίου στις 4μμ με τη συμμετοχή των παρακάτω διακεκριμένων ομιλητών:

Σπύρου Κουβέλη, Διευθυντή, Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Καθηγήτριας Εμμανουέλας Δούση, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκου Μάντζαρη, The Green Tank

Καθηγήτριας Γλυκερίας Σιούτη, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο σύνδεσμος για την εγγραφή είναι https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ghyH2sYzQFyfE55_fJP2bg