ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Δημοσιεύτηκε στις 8 Απριλίου, 2021
301 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν πλέον ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Μητρώο Elevate Greece
Ο δεύτερος κύκλος εγγραφών ξεκινά στις 15 Απριλίου
Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
Elevate Greece
μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη δράση
"Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19"
για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης από 5.000 έως 100.000 €
έως 📅30/09/2021
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 🇬🇷 και της EE 🇪🇺