ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Πρόσκληση συμμετοχής των Επιχειρήσεων – μελών του Ε.Β.Ε.Α. στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση, με τίτλο: “InnoAgora Talks: Pathways for SMEs to Access Innovation Funding #biohealth” που διοργανώνεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, σε συνεργασία με το HBio

Δημοσιεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου, 2022

Το­Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών,­στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την­Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB,προσκαλεί τις επιχειρήσεις - μέλη του, να συμμετάσχουν στηνενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνεται από την­­­Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, σε συνεργασία με το­HBio, η οποία αποτελεί την πρώτη από μια σειρά ομιλιών­­“InnoAgora Talk”, με τίτλο:­­PathwaysforSMEstoAccessInnovationFunding­#biohealth, η οποία θα πραγματοποιηθεί, διαδικτυακά, την­Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου­και ώρα:­­15.30 - 17.00.

Στην εκδήλωση, θα παρουσιαστούν οι­προκλήσεις και τα μέσα πρόσβασης για την χρηματοδότηση της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη του “Bio cluster”­για τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις ιστορίες επιτυχίας του.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν:

·­ ­Η­“Est Diestia”, μια δυναμική start-up που παρέχει υπηρεσίες σχεδίασης, ανάπτυξης για οπτικές συσκευές και λογισμικό για οφθαλμική διάγνωση και θεραπεία.

·­­­Η­“E-NiOS”, μια μικρομεσαία επιχείρηση που προσφέρει πλήρως ολοκληρωμένες λύσεις για ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων αλληλουχίας επόμενης γενιάς.

·­ ­Επιπλέον, τρεις­εκπρόσωποι της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB­που θα παρουσιάσουν τις τρέχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και το νέο προϊόν της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDBπου ονομάζεται­«Δάνειο Καινοτομίας».

Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας­Zoom­στην αγγλική γλώσσα και για τη συμμετοχή σας, απαιτείται προεγγραφή στο σύνδεσμο:­εδώ­­(https://bit.ly/3Fs1Hhm)­

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στο τηλέφωνο: 210 7450436.

­

­