ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Η ομάδα υποστήριξης

 • Κατερίνα Νούλη

  Κατερίνα Νούλη
  Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

  Η Νούλη Κατερίνα είναι στέλεχος υλοποίησης στη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Αθήνας για το συντονισμό αξιολόγησης αναγκών συμβουλευτικής και ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.

  Ως Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης έχει εμπλακεί συμβουλευτικά (μελέτη, διεχείριση) σε μια σειρά από επενδυτικά έργα των κλάδων της Μεταποίησης, του Τουρισμού, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των Υπηρεσιών.

  Είναι ενταγμένη στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ και έχει αξιολογήσει επενδυτικές προτάσεις στα πλαίσια προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Επιπλέον, έχει διατελέσει ελέγκτρια επενδύσεων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013».

  Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον Έλεγχο Ποιότητας και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και οι εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά επιστημονικά περιοδικά. 

 • Χριστίνα Κουντουριώτη

  Χριστίνα Κουντουριώτη
  Συντονίστρια των δράσεων του Έργου "Θερμοκοιτίδα υποστήριξης νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας"

  Είναι στέλεχος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) με εμπειρία στoν τομέα της οικονομικής διοίκησης και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ενώ από τις αρχές του 2014 είναι μέλος της ομάδας υλοποίησης του έργου με τίτλο ”Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων”, που υλοποιείται από το Ε.Β.Ε.Α.. Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση όλων των δράσεων της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.).

  Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ έχει εργαστεί και στον τραπεζικό τομέα στη Φρανκφούρτη κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης.

  Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Sc) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά και κινέζικα.

 • Βασιλική Κωτσού

  Βασιλική Κωτσού
  Ομάδα Υποστήριξης Θ.Ε.Α.

  Είναι απόφοιτη Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με εξειδίκευση στον κλάδο Πληροφορικής με Πολυμέσα και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε θέματα marketing και διοίκησης επιχειρήσεων . Έχει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα στον κλάδο της Πληροφορικής και στο retail. Ασχολήθηκε με τις πωλήσεις των τεχνολογικών μέσων, την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, με συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης αποθήκης καθώς και την υποστήριξη πελατών σε προγράμματα Εμπορικής Διαχείρισης.

  Τα τελευταία έξι χρόνια είναι στέλεχος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών διατελώντας τα καθήκοντα της στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο οποίο ασχολήθηκε με την προσωρινή εξαγωγή εμπορευμάτων στο εξωτερικό καθώς και στο τμήμα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου . Από το Μάρτιο του 2014 είναι μέλος της ομάδας υποστήριξης του έργου με τίτλο ”Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων” ως στέλεχος διοικητικής υποστήριξης. Μιλάει αγγλικά.

 • Αργυρώ Βαρδαλά

  Αργυρώ Βαρδαλά

  Η Αργυρώ Βαρδαλά αποτελεί μέλος της ομάδας υποστήριξης της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας και του τμήματος Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων του ΕΒΕΑ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Βιομηχανικών Προϊόντων και Διαδραστικών Συστημάτων (MSc). Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα και συνέδρια προώθησης της επιχειρηματικότητας και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα marketing και οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

 • Θεόφιλος Μπεντής

  Θεόφιλος Μπεντής

  Ο κος Θεόφιλος Μπεντής είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών και Έρευνας, υπεύθυνος του τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Επιχειρηματικότητας και υπεύθυνος διαχείρισης του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α. Είναι κάτοχος του πτυχίου (BSc) Οικονομικής Επιστήμης από το πανεπιστήμιο του Essex του Ηνωμένου Βασιλείου και του μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει ερευνητική εμπειρία σε οικονομικά, επιχειρηματικά και επιχειρησιακά θέματα. Ειδικότερα έχει ολοκληρώσει μελέτες και έρευνες για τις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις τομέων και κλάδων του εμπορίου, του τουρισμού, της μεταποίησης, των λοιπών υπηρεσιών και των επαγγελμάτων. Επίσης έχει συνεργαστεί σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο με πανεπιστημιακά ιδρύματα για θέματα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και με ιδιωτικούς φορείς για επιχειρησιακά και επιχειρηματικά θέματα. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετείχε στην εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση επιχειρηματικών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων, ερευνών αγοράς, μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Παράλληλα, έχει επίσης εργαστεί ως σύμβουλος σε θέματα σύστασης, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, επιχειρησιακού σχεδιασμού και ανταγωνισμού. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα.

 • Θεοδόσιος Παλάσκας

  Θεοδόσιος Παλάσκας

  Theodosios B Palaskas (B.A, M.Sc, MA (honours) & D. Phil). He is the Director of KEME and BANG at ACCI. He is a Professor of Economic Analysis & Development Economics, Director of the Centre for Economic Policy Studies at Panteion University of Athens, President of his Department, Senior Visiting Fellow at Oxford University, and scientific associate of Athens Academy. Previous academic and research posts: at the Oxford University - Institute of Economics and Statistics, International Development Center, and at St Peter’s College, World Bank, the USAID and UCTAD, and Research Director at (IOBE). His studies were financed by the IKY - Foundation of Public Scholarships- and the NATO Scholarships to study at Oxford. He has published papers in scientific economic journals, books and working papers and has been quoted in the ‘Journal of Econometrics’, ‘Journal of the Royal Statistical Society’, ‘Review of Economics and Statistics’, ‘Oxford Bulletin of Economics and Statistics’, ‘Journal Of Development Economics’, etc.

 • Ελένη Φώτη

  Ελένη Φώτη
  Υπεύθυνη Έργου "Θερμοκοιτίδα υποστήριξης νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας" & Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων

  Η Ελένη Φώτη είναι Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. 

  Παράλληλα, είναι Υπεύθυνη των έργων «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων» και «Ανάπτυξη Καινοτόμων Επιχειρηματικών Πρακτικών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο Δ. Αθηναίων» που υλοποιούνται από το Ε.Β.Ε.Α. και εντάσσονται στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος «Έργο Αθήνα», που υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων. 

  Είναι κάτοχος ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μεταπτυχιακό MSc στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες), από το ALBA Graduate Business School (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη – Professional MBA)  και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο BSc στις Οικονομικές Επιστήμες). 

  Συμμετέχει σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο σε ομάδες εργασίας και επιτροπές με αντικείμενο την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και την Απασχόληση των Νέων. 

  Είναι έγγαμος και μητέρα 2 τέκνων.