ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Η ομάδα υποστήριξης

 • Ελένη Φώτη - BSc, MBA, MSc, PhD cand

  Ελένη Φώτη - BSc, MBA, MSc, PhD cand
  Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (www.acci.gr) και Διευθύντρια της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α. www.THEAthensincube.gr).

  Η Ελένη Φώτη είναι Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (www.acci.gr) και Διευθύντρια της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α. www.THEAthensincube.gr). Είναι κάτοχος ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μεταπτυχιακό M.Sc στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες), από το ALBA Graduate Business School (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη – Professional MBA) και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο B.Sc στις Οικονομικές Επιστήμες). Είναι, επίσης, υποψήφια διδάκτορας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τέλος, είναι υπεύθυνη για ευρωπαϊκά και εθνικά έργα με αντικείμενο την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και την Απασχόληση των Νέων και συμμετέχει σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο σε ομάδες εργασίας και επιτροπές σχετικές με τα ανωτέρω αντικείμενα. Τηλ. 210-3631317, 210-3382253 e-mail: helfoti@acci.gr

 • Αργυρώ Βαρδαλά

  Αργυρώ Βαρδαλά

  Η Αργυρώ Βαρδαλά είναι μέλος της ομάδας υποστήριξης της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Βιομηχανικών Προϊόντων και Διαδραστικών Συστημάτων με μεταπτυχιακό τίτλο (MSc). Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα και συνέδρια προώθησης της επιχειρηματικότητας και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα Marketing και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

 • Στέλλα Σταρρά

  Στέλλα Σταρρά

  Η Στέλλα Σταρρά εργάζεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α., από το 1993 και είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Δ/νσης Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, του Επιμελητηρίου.

  Παράλληλα, είναι Προϊσταμένη και Συντονίστρια Δράσεων, της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α., μιας σημαντικής πρωτοβουλίας του Ε.Β.Ε.Α., για την προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, καθώς και την υποστήριξη και την ανάπτυξη της νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

  Είναι κάτοχος ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο “Μάρκετινγκ και στην Επικοινωνία με την Χρήση Νέων Τεχνολογιών’’, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Πτυχίο “Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών” και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, ως ‘’Στέλεχος Κοινωνικής Ανάπτυξης’’, του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια στους τομείς του Μάρκετινγκ, της Επικοινωνίας, της Διαχείρισης Έργων, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και της Λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμών.

  Συμμετέχει σε ευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό επίπεδο σε προγράμματα και ομάδες εργασίας, με αντικείμενο την προώθηση της Καινοτομίας, την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης και την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης και έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα πληροφόρησης επιχειρήσεων, σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.

  Μιλάει Ελληνικά και Αγγλικά (Proficiency NOCN C2, ESOL International) και έχει πιστοποιημένες ψηφιακές δεξιότητες (Global Cert Intermediate C).

 • Βασιλική Κωτσού

  Βασιλική Κωτσού
  Ομάδα Υποστήριξης Θ.Ε.Α.

  Είναι απόφοιτη Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με εξειδίκευση στον κλάδο Πληροφορικής με Πολυμέσα και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σε θέματα marketing και διοίκησης επιχειρήσεων . Έχει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα στον κλάδο της Πληροφορικής και στο retail. Ασχολήθηκε με τις πωλήσεις των τεχνολογικών μέσων, την αρχιτεκτονική των υπολογιστών, με συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης αποθήκης καθώς και την υποστήριξη πελατών σε προγράμματα Εμπορικής Διαχείρισης.

  Τα τελευταία έξι χρόνια είναι στέλεχος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών διατελώντας τα καθήκοντα της στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο οποίο ασχολήθηκε με την προσωρινή εξαγωγή εμπορευμάτων στο εξωτερικό καθώς και στο τμήμα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου . Από το Μάρτιο του 2014 είναι μέλος της ομάδας υποστήριξης της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ως στέλεχος διοικητικής υποστήριξης. Μιλάει αγγλικά.