ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Beesness Better

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η ιδέα

Η ιδέα αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής των παραμέτρων που επηρεάζουν τη μελισσοκομική κυψέλη με σκοπό τη βελτιστοποίηση της μελισσοκομικής παραγωγής.

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης βασικών παραμέτρων της κυψέλης, όπως οι μετεωρολογικές συνθήκες, το βάρος της, αλλά και καταγραφής των ήχων που παράγει το μελισσοσμήνος ως ένδειξη της δραστηριότητάς του. Η συλλογή των δεδομένων θα γίνεται μέσω κατάλληλης διάταξης αισθητήρων και ηλεκτρονικών, ενώ σύστημα GPS θα καταγράφει την ακριβή θέση της κυψέλης. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών θα στηριχθεί σε τεχνολογία ανοικτού υλικού.

Η αποθήκευση των δεδομένων θα γίνεται βασικά σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή­-υπολογιστή μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ενώ στο παρασκήνιο θα γίνεται στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και εξόρυξη γνώσης από αυτά. Ο χρήστης μέσω του ιστότοπου που θα αναπτυχθεί για το σκοπό, θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα και τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων τα οποία θα αξιολογεί προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες

Η Ομάδα

Δημήτρης Μητροβγένης, dmitrovgenis@eparxis.com https://www.linkedin.com/pub/dimitris-mitrovgenis/4/22a/539

Χρυσάνθη Τσαπέρα, chtsapera@gmail.com https://www.linkedin.com/pub/chrysanthi-tsapera/4/849/559

Website

http://www.beesness-better.com

Δημόσια έγγραφα

  • presentation.ppt28 Σεπτεμβρίου 2023, Δημήτρης Μητροβγένης

Νέα - Ανακοινώσεις