ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Greek Trade abroad

Ταυτότητα της επιχείρησης

Στόχος μας είναι η καθιέρωση μιας εναλλακτικής, καινοτόμου και αποτελεσματικής πρακτικής διανομής, προβολής και προώθησης των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων διατροφής σε επιλεγμένες πόλεις της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς, ώστε να δημιουργήσουμε προοπτική ανάπτυξης εξαγωγών, με μικρό κόστος και χωρίς ρίσκο, ακόμα και σε παραγωγούς και βιοτέχνες, οι οποίοι ενώ παράγουν και μεταποιούν ποιοτικά και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια και κανάλια για μια ολοκληρωμένη στρατηγική με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Με την σταδιακή δημιουργία ενός δικτύου συνεργατικών σημείων λιανικής πώλησης, προβολής και προώθησης, σε κεντρικά εμπορικά σημεία σημαντικών εμπορικών πόλεων του εξωτερικού, όπου θα έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν τα προϊόντα ή και τα εμπορεύματά τους επιλεγμένοι παραγωγοί ή έμποροι ποιοτικών τροφίμων και ποτών με ελάχιστο συγκριτικά κόστος σε σχέση με το υφιστάμενο κανάλι διανομής και το κόστος επένδυσης σε ένα εξολοκλήρου δικό τους κατάστημα, επιδιώκουμε τόσο την ενίσχυση της αναγνωρισημότητας των ελληνικών προϊόντων με την δημιουργία αρχικά μιας έστω και μικρής καταναλωτικής τάσης, όσο  και την δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να καμφθεί η αντίσταση των υφιστάμενων καναλιών διανομής προσελκύοντας παράλληλα το ενδιαφέρον των ξένων εισαγωγέων και χονδρεμπόρων.

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση