ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

PUBBUH

Ταυτότητα της επιχείρησης

Tο puBBuh είναι διαδικτυακή υπηρεσία που βοηθά τα μέλη της να πραγματοποιήσουν και να εμπορευτούν διαδραστικό ηλεκτρονικό περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής (π.χ. βιβλία, περιοδικά κλπ). Ως «διάδραση» εννοούμε τη δυνατότητα πρόσθεσης στο προϊόν εικόνων, slideshows, υπερσυνδέσμων, σημειώσεων ακόμα και μικροεφαρμογών. 

Για τη χρήση της υπηρεσίας δεν απαιτείται από το μέλος να αναπτύξει κάποια νέα ιδιαίτερη δεξιότητα. Τα ηλεκτρονικά προϊόντα που παράγει, μπορεί να τα διακινήσει άμεσα μέσω του γενικού ηλεκτρονικού καταστήματος του pubbuh και τις αντίστοιχες mobile και facebook εφαρμογές. 

Ακόμα έχει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας το "pubbuh for developers" να αναπτύξει ή να προσαρμόσει το δικό του website κατάστημα και τις δικές του mobile και facebook εφαρμογές. 

Επιπλέον, μπορεί να επιτρέψει την πώληση όλου του προϊόντος ή και μέρους του από άλλους εκδότες ή βιβλιοπώλες.

Η εταρεία φιλοξενείται για το 2015 στη θερμοκιτίδα νοεφυών επιχειρήσεων Αθήνας ΘΕΑ

Δημόσια έγγραφα

  • Πληροφόρηση κοινού17 Απριλίου 2024, Ανδρέας Μαχαίρας
    • διαφημιστικό_έντυπο_συνεργασία_με_upublish17 Απριλίου 2024, Ανδρέας Μαχαίρας

Νέα - Ανακοινώσεις

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση