ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

StartupGnosis : Πλατφόρμα Αξιολόγησης Νεοφυών Επιχειρήσεων

Ταυτότητα της επιχείρησης

To StartupGnosis είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή ανάλυσης και αξιολόγησης της πιθανότητας επιτυχίας νεοφυών επιχειρήσεων με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης.

Το StartupGnosis θα έχει την ικανότητα :

  • Αυτόματης συλλογής στοιχείων και πληροφοριών τεχνολογικών τάσεων από το διαδίκτυο.

  • Ανάλυση των συναισθημάτων και των αντιδράσεων χρηστών σε τεχνολογικές ιδέες.

  • Ανάλυσης ιστορικού των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων χιλιάδων προηγούμενων νεοφυών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.

  • Πρόβλεψης και Βαθμολόγησης (Scoring)  της πιθανότητας θετικής έκβασης/επιτυχίας μιας νεοφυούς επιχείρησης, είτε αυτή εχει δραστηριοποιηθεί, είτε όχι.

  • Ανακάλυψη των Βέλτιστων Πρακτικών που συνεισφέρουν στην επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης. Με την έννοια θετική έκβαση/επιτυχία νεοφυούς επιχείρησης εννοούμε την  παραδοχή γεγονότων είτε ξεχωριστά είτε στο σύνολό τους όπως -για παράδειγμα-  ότι η επιχείρηση θα είναι βιώσιμη μετά την πάροδο τριετίας, ότι θα υπάρξει IPO (Initial Public Offering) ή/και ότι θα υπάρξει εξαγορά. 

Η λειτουργία της θα καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον κλάδο των υπηρεσιών Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech), στην ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας καθώς και στην ανάδειξη νέων τεχνολογιών.

Ομάδα StartupGnosis :

Παντελής Ανδρέου (Project Management) : pandreou@startupgnosis.com

Θέμος Καλαφάτης (Data Science) : tkalafatis@startupgnosis.com

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις