ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

GIVE

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η Give είναι μια νεοφυής επιχείρηση στο πεδίο του ηλεκτρικού οχήματος, που αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο υποσχόμενους και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της επιστήμης του μηχανικού. Οι έρευνες δείχνουν 90% μέση ετήσια ανάπτυξη των πωλήσεων από το 2010 και προβλέπουν ετήσιες πωλήσεις ύψους  271.67 δισεκαττομύρια δολλάρια μέχρι το 2020, καθιστώντας την αγορά του ηλεκτρικού οχήματος όχι μόνο τεχνικά ελκυστική, αλλά και επιχειρηματικά έναν από τους πλέον υποσχόμενους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η  Give προτείνει τη μελέτη και κατασκευή του πρώτου ελληνικού scooter, με 6 ώρες εύρος ή 200km, και στα πρώτα της βήματα στοχεύει σε ένα μικρό μέρος της αγοράς, τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις νησιωτικές περιοχές. Εισερχόμενοι  στην αγορά από τη γένεσή της, στόχος είναι να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της εταιρίας ώστε να αποτελέσει βασικό παίκτη στην παγκόσμια αγορά ηλεκτροκίνησης, στηριζόμενη σε τεχνική αυτάρκεια, έρευνα και λητή επιχειρηματική διαχείρηση.

Εισερχόμενη στο πεδίο του ηλεκτρικού οχήματος, η Give θέλει να προωθήσει την «πράσινη» χαμηλών ρύπων αυτοκίνηση, ως μία  βιώσιμη λύση, με σαφή περιβαλλοντολογικά αλλά και οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη.

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση