ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

La Mia Stevia

Ταυτότητα της επιχείρησης

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβια Ελλάς, είναι ο πρώτος Συνεταιρισμός που παράγει προϊόντα με 100% Ελληνικά φύλλα Στέβιας Πανευρωπαϊκά!

Ιδρύθηκε το 2012, όταν 87 πρώην καπνοπαραγωγοί άλλαξαν την καλλιέργεια τους σε αυτήν της στέβιας, ένα γλυκαντικό το οποίο έρχεται απευθείας από τη φύση. Ο Stevia Hellas Coop διαφέρει στην οργάνωση του, αφού αποτελείται από 2 επίπεδα, τους αγρότες και την ομάδα διοίκησης! Οι αγρότες, καλλιεργούν Ελληνική στέβια και συσκευάζουν προϊόντα από 100% Ελληνικά φύλλα στέβιας, ενώ μία ομάδα καταρτισμένων επιστημόνων όλων των τομέων, διασφαλίζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος, την προώθηση του καθώς και τη βιωσιμότητα του παραγωγού!

 Η συνολικά καλλιεργούμενη έκταση των 650 στρεμμάτων βρίσκεται στην γόνιμη κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού, στην Κεντρική Ελλάδα. Οι παραγωγοί μας, καλλιεργούν στέβια με τις τελευταίες γεωργικές πρακτικές, υπό την επιτήρηση άρτια εκπαιδευμένων γεωπόνων κι επιστημόνων. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβια Ελλάς, είναι επίσης ο Πρώτος Ελληνικός Συνεταιρισμός που είναι μέλος  των Cooperatives Europe, και συναντά τις 7 συνεταιριστικές αρχές όπως συστήνονται από τον International Cooperative Alliance, όπου μόνο συνεταιρισμοί και σχετικοί οργανισμοί μπορούν να γίνουν μέλη. 

Δημόσια έγγραφα

  • e1ada0f817c2b4ad0d3b0b4d27 Σεπτεμβρίου 2023, ΘΩΜΑΗ_ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
  • 385fd8a91e5df11dea70c60427 Σεπτεμβρίου 2023, ΘΩΜΑΗ_ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Νέα - Ανακοινώσεις

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση