ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Απομακρυσμένη Συντήρηση

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η Novertus αποτελεί μια νέα επιχείρηση στο χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού παρέχοντας λύσεις και καινοτόμες ιδέες στο χώρο της βιομηχανίας. Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την μελέτη του συστήματος αυτοματισμού, επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και τον προγραμματισμό του συστήματος. Ο εξοπλισμός παραδίδεται πάντα με τα κατάλληλα εγχειρήδια και την εκπαίδευση των χειριστών. Επίσης η Novertus έχει αναπτύξει online λογισμικό για την παρακολούθηση και έγκαιρη ειδοποίηση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής, με σκοπό την έγκαιρη και σωστή συντήρησή τους αλλά και την αποφυγή βλαβών, μειώνοντας το τελικό κόστος παραγωγής.

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση