ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Nanoplasmas

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η Nanoplasmas είναι ένας νέος ευέλικτος και υψηλής τεχνολογίας τεχνοβλαστός, που δραστηριοποιείται στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα των διαγνωστικών υγείας παρέχοντας καινοτόμα αναλώσιμα, όπως: Επιφάνειες καλλιέργειας κυττάρων αυξημένης ευαισθησίας, Τρισδιάστατα (3D) υποστρώματα μικροσυστοιχιών **και Μικρορευστονικές διατάξεις για ανίχνευση παθογόνων, καθαρισμό, εμπλουτισμό και ενίσχυση DNA.**

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση