ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Parity Platform

Ταυτότητα της επιχείρησης

Αναπτύσσουμε τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν σε περισσότερους επενδυτές να αποκομίσουν όφελος επενδύοντας σε έργα πράσινης ενέργειας.

 Η Parity αναπτύσσει το λογισμικό (Parity Platform)  υποστηρίζοντας τεχνολογικά την δημιουργία ενός marketplace επενδύσεων σε έργα Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, εντοπίζει στην αγορά έργα πράσινης ενέργειας που αναζητούν χρηματοδότηση. Τα έργα αυτά περνούν έλεγχο due diligence από εξωτερικούς συνεργάτες της Parity. Μετά τον έλεγχο, τα έργα αναρτώνται στην πλατφόρμα, όπου μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω έκδοσης ομόλογού ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

 Η Parity παρέχει την πλατφόρμα και τα έργα που έχει εντοπίσει, σε εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ).  

Δημόσια έγγραφα

  • Market Intelligence Reports2 Απριλίου 2023, Christos Stefanatos
    • ad5713fc2da458985d0b6fcf2 Απριλίου 2023, Christos Stefanatos

Νέα - Ανακοινώσεις

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση