ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Custom Administration Self Defense ( C.A.S.D )

Ταυτότητα της επιχείρησης

C.A.S.D. was created in accordance to the public and private needs for safety, security education and training. 

It is a complete system of self-protection and education that is in total compliance with the common policy of the European Union. 

The training programs are being conducted within various indoor and outdoor environments so that each incident that causes a possible threat to human safety is confronted with effectiveness and minimum risk. 

CASD is also a valuable and effective tool for enhancing physiological and psychological traits therefore specific programs can be used for scientific and therapeutic purposes.

Δημόσια έγγραφα

  Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

  Νέα - Ανακοινώσεις

  • 17ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 19

    Athens Innovation Festival 2018

   Η επιχειρηματική ομάδα του CASD φιλοξενήθηκε στο Athens Innovation Festival 2018, στον εκθεσιακό χώρο του Ζαππείου Μεγάρου στις 12-14 Νοεμβρίου.Εκεί παρουσιάστηκε το Ελληνικό καινοτόμο σύστημα CASD και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που το διαφοροποιούν στο χώρο της αυτοπροστασίας και της ασφάλειας.Το σύστημα έχει ήδη εφαρμοστεί σε εκπαιδεύσεις σε χώρους εργαζομένων, δήμους και πολλούς άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους  φορείς.