ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Nexya Localisation

Ταυτότητα της επιχείρησης

H επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο της επικοινωνίας και της παροχής γλωσσικών υπηρεσιών, με σκοπό την άμεση και συνεπή ανταπόκριση στις ανάγκες μετάφρασης και τοπικοποίησης των λογισμικών εφαρμογών κορυφαίων εταιρειών παγκόσμιας κλίμακας.

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση