ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Tekmon

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η Tekmon βοηθά ομάδες προσωπικού που βρίσκονται σε κίνηση και εκτελούν εργασίες από το πεδίο, να εργάζονται πιο αποδοτικά και έξυπνα.

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση