ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

3H Services

Ταυτότητα της επιχείρησης

In 3H Services, we implement an innovative & holistic management strategy for vacation & secondary houses. Property owners who affiliate with us experience extensive assistance from a single company that takes all relevant aspects of their property needs while building a solid customer base. Through the way we operate, in 3H Services, we plan to increase current standards in the tourism industry.

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση