ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

"SnabbMed" healthcare smartphone application

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η SnabbMed είναι μία καινοτόμος εφαρμογή κινητού τηλεφώνου / PC, η οποία διευκολύνει τόσο τους επαγγελματίες υγείας να επικοινωνούν με τους ασθενείς τους όσο και τους ασθενείς να έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια απομακρυσμένη ιατρική φροντίδα, οποιαδήποτε στιγμή και αν την αναζητήσουν.

 Στη SnabbMed, ο ίδιος ο ασθενής δημιουργεί το ψηφιακό του φάκελο με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωση και διαχείριση όλων των προσωπικών ιατρικών δεδομένων στα οποία μπορεί να ανατρέχει οποτεδήποτε. Ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφορία που χρειάζεται, σχετικά με κάποιον ασθενή, προσφέροντας του ευελιξία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαμορφώνοντας εν τέλει, ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό ιατρείο.

Δημόσια έγγραφα

  • SnabbMed short presentation (GR)27 Σεπτεμβρίου 2023, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΙΔΗΣ
  • OECD - Future of Healthcare27 Σεπτεμβρίου 2023, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΙΔΗΣ

Νέα - Ανακοινώσεις

  • 7ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 20

    Alpha and Beta testing

    We are already running our Alpha tests and by the end of this month we will proceed with Beta tests.