ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

STAZASTRA προοπτική

Ταυτότητα της επιχείρησης

Σκοπός είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την έρευνα και την παρασκευή ιατρικών μοσχευμάτων στην Ελλάδα με την χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης και βιοεκτύπωσης. Οι εφαρμογές είναι ποικίλες και περιλαμβάνουν την αναδόμηση δέρματος και οστών καθώς και την εκτύπωση ιστων/κυτταρικων σειρών στην ογκολογία για την δοκιμή φαρμάκων. Στην οφθαλμολογία μπορεί να γίνει εκτύπωση κερατοειδούς χιτώνα και στην καρδιολογία εκτύπωση τρισδιάστατων μοντέλων καρδιάς για την υποστήριξη χειρουργικών επεμβάσεων. Η επιχειρηματική ιδέα περιλαμβάνει αφενός τον εφοδιασμό της Ελληνικής αγοράς με αναπτυγμένης τεχνολογίας τρισδιάστατους εκτυπωτές με την αντίστοιχη τεχνική υποστήριξη και αφετέρου την παροχή εξατομικευμένης ιατρικής με ολοκληρωμένη υποστήριξη του ασθενούς. Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την παραγωγή πιστοποιημένων μοσχευμάτων καθώς επίσης και εκτύπωση μοντέλων ιστών για κλινικές εφαρμογές όπως στην ογκολογία για την αποτελεσματικότητα των ήδη υπαρχόντων και την ανάπτυξη νέων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση