ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Kerketia

Ταυτότητα της επιχείρησης

Kerketia. Μια συμβουλευτική εταιρεία που διευκολύνει τη day to day επιχειρησιακή ροή. Αναδιαμορφώνει το πλαίσιο λειτουργίας με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών οργάνωσης. Γίνεται ο καταλυτικός παράγοντας ανάπτυξης, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας τεχνοκρατικές και αποδοτικές μεθοδολογίες που επιτυγχάνουν την ενίσχυση οικονομίας κεφαλαίου κίνησης, την αύξηση του κύκλου εργασιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Παρέχει ολιστική προσέγγιση υποστήριξης με εξατομικευμένες outsourcing Γραμματειακές & Διοικητικές Υπηρεσίες και διαρκή εκπαίδευση στο υφιστάμενο προσωπικό. Αξιοποιεί υψηλού επιπέδου KPIs ταχύτητας, ευελιξίας και αποτελεσματικότητας, με σύστημα ποιότητας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας παρακολούθησης έργου & επικοινωνίας.

Γίνεται το single point of contact δημιουργώντας μια νέα κουλτούρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εισάγονται ομαλά στον ψηφιακό μετασχηματισμό λαμβάνοντας αποδοτικές, αξιόπιστες υπηρεσίες.

Στόχος της Kerketia είναι να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αφοσιωθούν στις βασικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ώστε να επιτύχουν τη μέγιστη ανάπτυξη.

Δημόσια έγγραφα

  Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

  Νέα - Ανακοινώσεις

  • 27ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 22

   Launching in March 2022

   If you are an SME, a freelancer, an entrepreneur, a startup or a digital nomad, when it comes to administrative and secretarial support you need the tools, the methodology and the specialized executive that will maximize the value of your own work.

   That is why we are thrilled to announce that Kerketia is launching in March 2022.

   Our goal is to facilitate your day to day business flow.

   Want to learn more about how Kerketia can help you and your business?

   Visit us at www.kerketia.com or contact us at kerketiatech@gmail.com for more information.

   Soon at kerketia.com and info@kerketia.com

   Stay tuned.

   Sincerely,

   K-team

  • 27ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 22

   Meet Kerketia at Mobile World Congress Barcelona 2022

   Kerketia is introducing itself to the public for the first time at MWC Barcelona, February 28 - March 3, 2022.

   Kerketia is a consulting company that facilitates the daily operation of a business and its transition to the new digital age and transformation. 

   Provides a holistic support approach, with personalized secretarial and administrative outsourcing services and ongoing training to existing staff. 

   With the use of a digital platform, the customer achieves direct communication, assigns new tasks easily & quickly, sets priority order, modifies, and monitors the processing time. The specially trained Remote Assistant offers immediate access by responding to commands, providing information and assisting with daily tasks. 

   Kerketia's goal is to make it easier for businesses to focus on their core business activities in order to achieve maximum growth.

   Visit Kerketia within the Greek National Pavilion (SEKEE - Hellenic Association of Innovative Applications Companies) at Hall Congress Square Stand CS78.