ΘΕΑ

Περιεχόμενα
Avatar

Κοινή χρήση χώρου ιατρείου / οδοντιατρείου (Private Practice Sharing)

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η επιχειρηματική μας ιδέα, έχει ως στόχο την υλοποίηση και παροχή μιας καινοτόμου υπηρεσίας που θα προσφέρεται  κυρίως μέσω online εφαρμογής διαχείρισης διαθεσιμότητας εργασιακών χώρων, αναλωσίμων αλλά και προσφορών και ζητήσεων συνεργασιών. 

Δημόσια έγγραφα

    Δεν έχουν καταχωρηθεί έγγραφα

    Νέα - Ανακοινώσεις

    Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα νέα για την επιχείρηση