ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Μητρώο Συμβούλων

Το ΕΒΕΑ στην προσπάθεια του να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους νεοφυείς επιχειρηματίες που συμμετέχουν στη ΘΕΑ τηρεί:

­­ - Μητρώο Συμβούλων Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και

­­ - Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας

Οι σύμβουλοι που συμμετέχουν στο κάθε Μητρώο, αξιοποιούνται από τη ΘΕΑ με βάση τις ανάγκες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις διάφορες κατηγορίες των υποστηριζόμενων νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων.

­

­

­

Σημαντικό:
Εάν έχετε λάβει κωδικό για να υποβάλλετε ως επιχείρηση ΔΕΝ μπορείτε να υποβάλλετε στο Μητρώο Συμβούλων.