ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Τι προσφέρει η ΘΕΑ

Η Θ.Ε.Α. φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Ε.Β.Ε.Α επί της οδού Αμερικής 8, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους συνολικής επιφάνειας 1.200 μ2, συνολικής δυναμικότητας ταυτόχρονης φιλοξενίας έως και 50 επιχειρηματικών σχημάτων.­

Υποστηρικτικές υπηρεσίες / ανθρώπινο δυναμικό

Η Θ.Ε.Α. παρέχει στα επιχειρηματικά σχήματα τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Φιλοξενία των επιχειρηματικών ομάδων με παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης
 2. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού)
 3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης
 4. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων
 5. Συντονισμό και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών ομάδων


Υλικοτεχνική υποδομή

Οι χώροι της θερμοκοιτίδας είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι, ώστε να επιτυγχάνονται εξαιρετικές συνθήκες φιλοξενίας

­ ­- Οι χώροι εργασίας των επιχειρηματικών σχημάτων καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 200 μ2, ενώ, παράλληλα,

­ ­- υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι συναντήσεων καθώς και κοινόχρηστοι χώροι, που εκτείνονται σε επιφάνεια 100 μ2.

Για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και διοικητικής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.

Σε κάθε φιλοξενούμενη επιχειρηματική ομάδα παρέχεται:

­ ­- μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop), με εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου,

­ ­- ιδιωτική τηλεφωνική γραμμή, καθώς και

­ ­- υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Επιπρόσθετα, η θερμοκοιτίδα είναι εξοπλισμένη κατάλληλα ώστε να προσφέρει στις επιχειρηματικές ομάδες σύγχρονο περιβάλλον εργασίας εφοδιασμένο με:

­ ­1.­­­ έπιπλα γραφείου και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό

­ ­2.­­­ εξοπλισμό παρουσιάσεων για τους χώρους συναντήσεων/ συνεδριάσεων

­ ­3.­­­ υποδομές φιλοξενίας (πελατών/ συνεργατών/ χρηματοδοτών)

­ ­4.­­­ έπιπλα και μικροσυσκευές για τους κοινόχρηστους χώρους.


Τα οφέλη για τους φιλοξενούμενους

Ο συνδυασμός των παρεχόμενων υποδομών και των εστιασμένων υπηρεσιών της Θ.Ε.Α. παρέχει σημαντικά οφέλη στις φιλοξενούμενες επιχειρηματικές ομάδες, όπως:

­

 • Σύγχρονο περιβάλλον με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων
 • Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού που μειώνει το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται
 • Κοινά ενδιαφέροντα και στόχοι σε επιχειρησιακό επίπεδο
 • Δίκτυα επαγγελματικής υποστήριξης, τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους πριν διογκωθούν και θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη της επιχείρησης.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, marketing - προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.α.
 • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.
 • Ενίσχυση της ικανότητας πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες λειτουργίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις της.
 • Παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων - ημερίδων σε θέματα διαχείρισης, ώστε να βελτιώσουν τις προσωπικές δεξιότητες και τις ικανότητές τους.
 • Διαμόρφωση μίας προωθημένης κουλτούρας επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη συνεργατικότητα, στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και στη δικτύωση


Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας

Όλοι οι συνεργάτες, υπάλληλοι, στελέχη του ΕΒΕΑ, και των υπεργολάβων του, που έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία εμπιστευτικού χαρακτήρα η οποία αφορά τη δράση ΘΕΑ έχουν υπογράψει το παρακάτω σύμφωνο εμπιστευτικότητας:

Συμφωνητικό­ ­­Εμπιστευτικότητας

­


Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Ενημερωθείτε για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας:­

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας