ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Οι άνθρωποι

Η υποδομή της θερμοκοιτίδας αφορά όχι μόνο την κατάλληλη κτιριακή εγκατάσταση, αλλά και ένα σύστημα υπηρεσιών και παροχών που στηρίζει ουσιαστικά τους νέους επιχειρηματίες.

Έτσι, στη φάση Προ-επώασης, αμέσως μετά την αρχική επιλογή των επιχειρηματικών ομάδων, ακολουθεί περαιτέρω αξιολόγηση από Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. Με βάση το στάδιο εξέλιξης των επιχειρηματικών σχεδίων και το εύρος των δεξιοτήτων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας που διαθέτουν οι ομάδες, εντοπίζονται οι εξειδικευμένες ανάγκες τους για υποστήριξη.

Στη συνέχεια, δομείται σε συνεργασία με τις επιχειρηματικές ομάδες, ένα εξειδικευμένο πλάνο συμβουλευτικής υποστήριξης, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή με την υποστήριξη των μελών του ­­­Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων,­­ ­που τηρείται από τη Θ.Ε.Α..

Υποστήριξη σε βασικά στοιχεία, έννοιες και διαδικασίες

Κατά τη φάση Προ-επώασης, οι νεοφυείς επιχειρήσεις ενισχύονται στην κατανόηση και κατάκτηση καθοριστικών στοιχείων - εννοιών – διαδικασιών για την επιτυχία της επιχείρησης όπως:

­

 • το μέγεθος / η ανάλυση της αγοράς
 • η προστιθέμενη αξία του σχεδιαζόμενου προϊόντος
 • το μέγεθος των προσδοκώμενων προσόδων
 • η επάρκεια της ομάδας και η αποτελεσματικότητα του σχεδιαζόμενου επιχειρηματικού μοντέλου
 • ο διεθνής ανταγωνισμός και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ομάδας
 • η καταλληλότερη νομική μορφή για την υπό ίδρυση επιχείρηση
 • θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας (προσδιορισμός και κατοχύρωση)
 • η λογιστική διαχείριση της υπό ίδρυσης επιχείρησης
 • θέματα διαχείρισης καινοτομίας
 • η διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών εργαλείων και οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση τους
 • Διαχείριση Χρηματορροών


Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας

Στη Φάση Επώασης, η Θ.Ε.Α., με την υποστήριξη των μελών του ­Μητρώου Εξειδικευμένων Συμβούλων­­ ­παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, που­ καλύπτει τις διαγνωσμένες ανάγκες της κάθε επιχειρηματικής ομάδας σε θέματα όπως:

 • Ομαδική Συνεργασία
 • Στρατηγική και λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός Οργανωτικής Δομής και Ρόλων
 • Διαμόρφωση Επιχειρησιακού Μοντέλου, Στρατηγικής, Λειτουργικού Μοντέλου
 • Διαμόρφωση Εταιρικού Οράματος, Αποστολής, Αξιών και Κουλτούρας
 • Ηγεσία, Διοικητικές Ικανότητες
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Συστήματα Αμοιβών, Παροχών, Παρακίνησης Προσωπικού
 • Συστήματα Αξιολόγησης Προσωπικού
 • Διαμόρφωση Σχεδίου Ανάπτυξης Εργασιών, Marketing, Επιχειρησιακού Σχεδίου