ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office), διοργανώνει, από 28 - 29 Νοεμβρίου, διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «EPO User Day 2022» με αντικείμενο τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Δημοσιεύτηκε στις 10 Νοεμβρίου, 2022

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office), διοργανώνει, από 28 - 29 Νοεμβρίου, διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «EPO User Day 2022» με αντικείμενο τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Η ανωτέρω εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει στόχο την πληρέστερη ενημέρωση ενδιαφερομένων εφευρετών, επιστημόνων ερευνητών, δικηγόρων με αντικείμενο την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ειδικών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που αναπτύσσουν αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα, για τη διαδικασία κατάθεσης / κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καθώς και των παρεχομένων από το EPO υπηρεσιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 28η Νοεμβρίου 9.00-12.50 (CET) και την 29η Νοεμβρίου 9.00-12.15 (CET) στην αγγλική γλώσσα, εκτός των θεματικών ενοτήτων (α) Online Filing 2.0, (β) MyEPO Portfolio και (γ) Central Fee Payment, οι οποίες θα διεξαχθούν επίσης στη γερμανική και γαλλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περαιτέρω πληροφορίες από τον ακόλουθο­­ ­σύνδεσμο και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους:­­ ­δήλωση συμμετοχής­­

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το δείτε­ ­­ΕΔΩ