ΘΕΑ

Περιεχόμενα

Ενημέρωση και Πρόσκληση Συμμετοχής στο διαγωνισμό: Hackathon for Health and Wellness Crete 2024

Δημοσιεύτηκε στις 21 Μαρτίου, 2024

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, προσκαλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του, καθώς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο «Hackathon for Health and Wellness Crete 2024», το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία η οποία συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης / Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ITE) / Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Θερμοκοιτίδα/Επιταχυντή νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευφυή Υγεία: Ιατρική Ακριβείας και Καινοτόμες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας (smartHEALTH), τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (GR digiGOV-innoHUB) και το Elevate Greece.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη βελτίωση διαδικασιών και υπηρεσιών στον Δημόσιο Τομέα και στις­ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε δραστηριότητες που άπτονται του τομέα εξειδίκευσης «Υγεία και Ευεξία» της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι προκλήσεις του διαγωνισμού διαμορφώθηκαν με βάση τα πορίσματα της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Το Hackathon θα πραγματοποιηθεί στις 20–21 Απριλίου 2024, ταυτόχρονα στο Ηράκλειο Κρήτης στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ και στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας/Επιταχυντή Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την υποστήριξη μεντόρων από το Μητρώο του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων Αθήνας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το Hackathon for Health and Wellness Crete 2024 παρατείνονται μέχρι τις 07 Απριλίου 2024.

Δήλωση Συμμετοχής:­https://ibo.crete.gov.gr/hackathon-2024-apply/

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε:­https://ibo.crete.gov.gr/hackathon-2024/?cn-reloaded=1­